Implanty są idealną i komfortową formą uzupełniania braków zębowych.

Implant wykonany jest z tytanu, który jest materiałem biokompatybilnym, dzięki czemu dochodzi do całkowitej integracji implantu z kością szczęki lub żuchwy.
Zabieg implantacji polega na odsunięciu kości, w której wykonuje się otwór stanowiący miejsce osadzenia implantów. Zabieg wszczepienia implantu odbywa się w znieczuleniu miejscowym i trwa od 25 do 40 minut. Dolegliwości pozabiegowe są krótkotrwałe i skutecznie likwiduje je tabletka przeciwbólowa.

Po upływie 3 do 6 miesięcy koniecznych do utworzenia silnego zrostu implantu z kością (osteointegracja) na implantach wykonuje się korony, mosty lub protezy całkowite (overdenture).

Zalety Implantów:

  • Implantoprotetyka wdrożona w odpowiednim momencie umożliwia uniknięcie stosowania protezy ruchomej, zwykle nieuchronnej w podeszłym wieku
  • Implant zapobiega procesowi zaniku kości związanemu z brakami zębów
  • Implant gwarantuje pacjentowi odczucie posiadania naturalnych zębów, gdyż jest to metoda uzupełniania braków zębowych najbardziej zbliżona do fizjologicznego modelu
  • Wszczepienie implantu nie wymaga preparowania (szlifowania) sąsiednich zębów
  • Trwałość
  • Implanty umożliwiają uzupełnienie zarówno pojedynczego ubytku, aż po leczenie bezzębia. Proteza na implantach to proteza ruchoma, która dzięki systemowi specjalnych zatrzasków umocowanych na implantach gwarantuje doskonałą stabilizację i utrzymanie protezy na właściwym miejscu